Taffelbäcken är en förskola med två avdelningar, en yngre- och en äldre barns avdelning. Namnet kommer från den bäck som går genom samhället. År 1686  reste Karl XI på St Olofsleden som går förbi samhället och stannade till vid bäcken för att äta. Att inta en enkel måltid kallades för taffel.

Vår vision är att barnen ska få utveckla sin

  • kreativitet
  • sociala kompetens
  • lust till lärande
  • självkänsla


Vi vill att alla ska känna sig välkomna.