STorsjöodjurets förskola

Storsjöodjurets förskola är en 1,5 avdelning. 1-5 förskola vackert beläget bara ett stenkast från Storsjöns strand. Vi har jobbat fram en pedagogik där vi strävar efter en gemensam verksamhet i hela huset där alla barn och pedagoger känner sig trygga med varandra.

Det pedagogiska upplägget utgår från teman med stort fokus på värdegrundsfrågor. I detta tema är barnen ibland delade i åldershomogena grupper och ibland gör vi gemensamma aktiviteter med hela gruppen.

Vi har stort fokus på sång, drama och äventyrspedagogik i vår verksamhet och använder oss mycket av vår vackra utemiljö med närhet till skog och sjö.