Skutans förskola ligger vackert beläget vid Åreskutans fot med en fantastisk utsikt över Åredalen.

Det är en 2-avdelningsförskola med barn mellan 1-5 år. Vi arbetar åldersuppdelat där en del av lokalerna är anpassat efter de yngsta 1-3 år och den andra delen är anpassat efter de äldre 3-5 år. Även om vi delar upp barnen arbetar vi utifrån ett helhetstänk där vi strävar efter att alla barn är trygg med all personal.

Vi arbetar mycket med att utveckla våra lärmiljöer så att det ska vara inbjudande och inspirerande att vara hos hos och detta läsår har vi matematik som tema. En stor del av året har vi äventyrsgrupper för de olika åldrarna där vi utifrån barnens intressen och behov upptäcker naturen och vår närmiljö. På vintern åker vi längdskidor på vår kuperade gård.

Våra värdeord är: Glädje, trygghet, delaktighet och ömsesidig respekt.