Skansens förskola är uppdelad i två avdelningar, Krutet och Kulan. I dagsläget går de yngre barnen på Krutet och de äldre barnen går på Kulan. Sen vi delade upp avdelningarna så har vi jobbat aktivt med Jaget och Gruppen.

Vår förskola ligger i utkanten av Järpen och vi har en kuperad gård som vi gärna tillbringar vår tid på. Gården har både kullar, lite skog, sandlådor och cykelväger med mera.