Mattmars förskola är en liten trevlig förskola med en avdelning för barn mellan 1 till 5 år. Mattmar ligger beläget i Åre kommuns östra område mitt mellan Åre och Östersund. Vår förskola har en lugn och trygg miljö med skogen och naturen nära in på knuten där vi har mycket uteaktiviteter med ett fokus på natur, djur, vår närmiljö och allemansrätten.

Språk och kommunikation i alla dess former ligger till grund för vår verksamhet. Vi uppmuntrar till ett nyfiket lärande och lusten att uttrycka sig med språk i alla dess former som:

  • Talspråk
  • Skrivspråk
  • Bildspråk
  • Kroppsspråk
  • Matematiskt språk
  • Teknik och konstruktion

Alla ska känna sig välkomna till oss!