Lillvallens förskola

Lillvallens förskola ligger i centrala Järpen, med närhet till både skog och samhälle. Vår förskola är en 3-avdelningsförskola, med två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning. Vi arbetar åldersindelat med en yngre-, en mellan- och en äldrebarnsavdelning. Även om barnen har sina hemvister på olika avdelningar så jobbar vi också över avdelningarna för att vi ser positivt på att barnen ser och lär av varandra. På vår förskola har vi egen kock.

Vi har en stor förskolegård som rymmer både pulkabacke, grillplats och cykelvägar, men då vi har skogen så nära, använder vi oss även av den flera gånger i veckan.
Vi väver ihop läroplansmålen med det barnen visar intresse för och arbetar hela tiden efter att utveckla både inomhus och utomhusmiljön efter detta.

Vår vision:
På vår förskola får jag ha min kropp, mitt namn, mitt utseende, mina kläder och mina saker ifred. Eftersom jag vet att jag är bra som jag är, uttrycker jag gärna mina åsikter och tankar. Jag bemöter och bemöts med respekt. Jag blir lyssnad på. Jag vet att det jag känner är viktigt och att människor gör sitt bästa för att göra mig gott.

Välkommen till Lillvallens förskola!