Vår förskola ligger i bostadsområdet Kyrklägdan i Duved med närhet till vatten, skog och fjäll.

Vi har två avdelningar, Loftet för de lite större barnen och Kojan för de mindre.

Vi arbetar tematiskt, det vill säga ett arbetssätt där lärandet sker med fokus utifrån barnens intressen. Ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Det är ett arbetssätt som vi tycker är roligt. Vi vet aldrig var vi hamnar i vårt lärande och utforskande, men genom att dokumentera och reflektera/analysera så blir lärandet väl synligt för oss alla. En röd tråd helt enkelt. Vi jobbar då synligt mot de mål vi har i Läroplan för förskolan, Lpfö91/10.

Vi arbetar dagligen med vår värdegrund. Vår likabehandlingsplan ligger till grunden för vårt synsätt gentemot alla på förskolan. Att öppenhet gentemot vårdnadshavare är en del, det ser vi som mycket viktigt. Vi vill att alla tillsammans ska skapa den förskola vi alla känner oss trygga med. Trygghet, glädje och lärande.

Välkommen till Hamre Förskola