Förskolan QL ligger i Undersåker med gångavstånd till skogen, skolan och övriga förskolor i byn. Från början var förskolan ett föräldrakooperativ med en avdelning men sedan kommunen tog över driften 2004 så har förskolan byggts om och till i omgångar. QL består nu av två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre barn och ett kök med egen kokerska.

Vår vision:

Välkomna till QL!
Här möts alla olikheter med intresse, omtanke och respekt. Genom lek och glädje uppmuntrar vi till ett nyfiket lärande där också kost och trivsel är viktigt.