Förskolan Filuren är en förskola som ligger precis nedanför Åreskutan och ger oss en fantastisk utsikt, bredvid ligger den gamla kyrkan.

På Filuren har vi en tydlig pedagogisk inriktning där kreativitet är ett nyckelord. Vi tror på att rusta barnen för framtiden genom att ge dem ett rikt språk, lagom med utmaningar av alla de slag och en tro på sig själva och en vetskap om att de kan hantera konflikter av alla de slag.

Vi forskar och tar reda på hur saker som intresserar barnen fungerar. Vi arbetar med matematik och  naturvetenskap. Lärande ska vara roligt och spännande. Vi försöker utmana barnens tankar.

Utomhus trivs vi allra bäst och spenderar en aktiv utetid med barnen, oavsett väder och vind, varje dag, året runt. På vintern kanske vi åker längd på lägdan här bredvid och på sommaren brukar vi plantera och så i vår lilla trädgård.

I arbetslaget följer vi och reflekterar över det som intresserar barnen. Vi ser oss som medforskande pedagoger och vi hoppas att vår förskola ska ge glädje för livet!

Några viktiga ledord på Filuren är:

Glädje: Vi är kreativa och engagerade. Vi hjälps åt och ställer upp förvarandra. Vi utvecklar varandra. Vi är positiva och berömmer varandra. Vi samarbetar. Vi visar empati. Vi är lyhörda och prestigelösa. Vi har roligt tillsammans.

Trygghet: Alla blir sedda för det som de är. Vi visar omtanke och bryr oss om. Vi ser till att alla känner sig trygga. Vi är tydliga och har klara gränser och är klara med varför dessa gränser finns. Vi pratar med varandra och inte om varandra.

Kunskap: Vi brinner för vårt arbete, vårt uppdrag och vår förskola. Vi gör allt för att vara kompetenta, pålästa. Vi är nyfikna. Pedagogik och lärande står i fokus. Social kompetens är viktig.