På Åre gymnasieskola finns en tradition med stipendier som delas ut till elever för framstående prestationer av olika slag.

Åre kommuns stipendium till minne av Helene Wist Lund

Stipendiet delas ut till alpina elever. Motiveringen lyder:
 "Som på ett fördömligt sätt genomfört sin träning målmedvetet och inspirerande. Han/Hon har därigenom uppnått mycket god prestationsutveckling. Han/Hon har gjort detta parallelt med goda studieresultat och gott kamratskap"

Kalle Genbergs minne

Stipendiet delas ut till längdelever. Motiveringen lyder:
"Till längdelev för visat gott kamratskap, bra studieresultat och skidmeriter."

Åre Kommuns stipendium

Stipendiet instiftades av Åre kommun vid Järpens skidgymnasiums 30-årsjubiléum år 2002. Stipendiet tilldelas den eller de elever som under det gångna läsåret utmärkt sig med de främsta framgångar i sin gren, samtidigt med goda studieresultat.

Åre gymnasieskolas stipendium för Yrkesprogrammen

"En elev som visat stor yrkesskicklighet och yrkesstolthet men även klarat av de gymnasiegemensamma ämnena samt visat god samarbetsförmåga."

Stipendium att söka för avgångselever

Stiftelsen Hertigens av Jämtlands stipendiefond har funnits under många år och riktar sig till elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Reglerna kring utdelandet är moderniserat och antalet stipendier har utökats från 3 till 8 à 5 000 kr.