Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Utbildningen skall utveckla kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individer och samhällen samt om hur människors livsvillkor kan förändras.

Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Åre gymnasieskola erbjuder tre inriktningar på samhällsprogrammet

Beteendevetenskap

Ska ge kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du får också kunskap om kommunikation, lärande och ledarskap. Poängplan: icon Poängplan SA beteendevetenskap (6.53 kB)

Samhällsvetenskap

Ska ge fördjupad kunskap om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån olika aspekter. Du breddar och nyanserar din förståelse av samhällsfrågor.