Naturvetenskapsprogrammet

Vill du få en bred utbildning med många framtida möjligheter? Är matematik, fysik, kemi, biologi och naturkunskap något som intresserar dig? Naturvetenskapliga programmet på Åre gymnasieskola erbjuder mängder av möjligheter. Det är den utbildning som ger dig bredast behörighet till universitet och högskola.

Skolans fjällnära läge gör att exkursioner är ett naturligt inslag i undervis­ningen. Du får också under din utbildning lära dig att ta eget ansvar och träna dig i att arbeta i grupp, vilket är viktigt i dagens samhälle.

I utbildningen ingår också praktik samt en Stockholmsresa där olika studiebesök görs, som Riksdagen, Utbildningsmässan i Älvsjö och annat som eleverna själva önskar.

Du har också stor möjlighet att själv påverka din utbildning eftersom lärarna är flexibla och öppna för kreativa lösningar. Under årskurs två ges möjligheten till en veckas APL (arbetsplatsförlagt lärande). Detta för att du ska få en bättre inblick i arbetslivet.

På Naturvetenskapliga programmet får du en utbildning som gör att du kan söka vidare till de flesta högskole- och universitetsutbildningar. Du får helt enkelt en stabil grund att stå på.

Inför andra året väljer du inriktning.

Naturvetenskaplig inriktning

Fokus ligger på ämnen som biologi, kemi och fysik.

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Förutom de naturvetenskapliga ämnena även en del fördjupning i samhällsvetenskap.