Introduktionsprogrammen

De nya introduktionsprogrammen riktar sig till dig som ännu inte är behörig till ett nationellt program: Det finns fem olika inriktningar att välja mellan. På alla inriktningarna är den individuella studieplanen mycket viktig. Den visar vad just din utbildning ska innehålla.

Preparandutbildning

Preparandutbildningen ska ge dig behörighet till ett gymnasieprogram och pågå i högst ett år. Den är tänkt för dig som är studiemotiverad, behöver göra mindre ämneskompletteringar och som snabbt vill bli behörig.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. För att antas krävs det godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen eller i engelska och matematik och i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är till för dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Här ges du möjlighet till en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att söka dig till arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för studier vid yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen formas efter enskilda elevers behov och vänder sig till dig som har stora luckor i ditt lärande från grundskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska så att du sedan ska kunna studera vidare inom gymnasieskolan eller annan utbildning.

pdf Folder introduktionsprogrammen (13.19 MB)