Försäkringar

pdf Försäkringsbesked 2017 (23 KB)

Försäkringen gäller olycksfall endast under skoltid/verksamhetstid med vilket avses ordinarie verksamhet i skola och barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller också för andra aktiviteter anordnade av skolan såsom skolresor och PRAO med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande.

Försäkringen gäller också för elever i Komvux/Grundvux samt annan verksamhet anordnad av kommunen eller som kommunen är ansvarig för enligt avtal. Försäkringen gäller inte under lov och fritid med vilket menas övrig tid som inte är skoltid/verksamhetstid.

Vi rekommenderar att man även tecknar en egen hemförsäkring.

För frågor kring försäkringsvillkoren kontakta
Protector, 08-410 637 00