På Fordons och Transportprogrammet kan du välja mellan två inriktningar:

  • Personbil
  • Snöfordon med riksintag

Snöfordonsteknik är med i tidningen "SNOWRIDER" med ett 3-sidigt reportage, se facebook

Följ oss på facebook

På programmet lär man sig om olika fordons funktion och konstruktion. För en mekaniker innebär det hur man diagnostiserar, reparerar och utför service på fordon. Man lär sig också betydelsen av att ge god service och gott kundbemötande.

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

Inriktning personbil

Ger dig kunskap om hur personbilen fungerar, är uppbygd samt hur fordonets olika system samverkar. Du får även kompetens i att förebygga, felsöka och åtgärda funktionsstörningar på personbilar. Utbildningen leder till certifiering att utföra heta arbeten, B-körkort och förarbevis för snöskoter. Du deltar i motorbranchens slutprov som ger dig yrkescertifiering med internationell status. Personbilsteknik är en intressant och verklighetsnära utbildning med mycket goda förutsättningar att få arbete efter studierna.

Inriktning snöfordon, riksintag

På snöfordonsprogrammet lär du dig att utföra avancerad service och reparationer på pistmaskiner, snöskotrar och småmaskiner. Du lär dig även att utföra systematisk felsökning på dessa maskiner. Då Åre gymnasieskola har snart 20 års erfarenhet av utbildning på snöfordon erbjuds du en för Europa unik utbildning med riksintag. Utbildningen leder till möjlighet till B-körkort, förarbevis för pistmaskin, snöskoter och terränghjuling. Det finns möjlighet att förlägga APL i din hemkommun eller utomlands.