Åre gymnasieskola

Om du vill kombinera skidåkning med studier är du välkommen att söka till Åre gymnasieskola. Här finns skidåkning som individuellt val. Vi har även riksintag på översnöfordon - pistmaskiner och snöskotrar! Välkommen till vår skola.


Stort tack till marknadsföringsgruppen Skata Sweden UF som har producerat filmen.

Åre gymnasieskola är en viktig arbetsplats så tänk på att:

  • Vi visar hänsyn och respekt för varandra genom att inte störa eller förstöra
  • Vi är aktsamma om varandra och miljön
  • Vi använder ett vårdat språk och en trevlig attityd

Café Nyfiket

Vi har en skolcafeteria med fika till bra priser. 
Öppet varje skoldag klockan 08:00.

Gymnasiehälsan

Gymnasiehälsan är gymnasiets elevvårdsteam. I gymnasiehälsan ingår rektor, skolsköterska, studievägledare, skolkurator och specialpedagog. Som elev kan du söka upp någon i gymnasiehälsan genom ett besök, via telefon eller via mail.

Ledighet

Rektor eller mentor/tränare bestämmer och får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.

  • Elevens mentor kan bevilja ledighet i högst 6 dagar under ett läsår och det är då max 3 dagar i följd. Förutsättning för ledighet är att elevens tidigare frånvaro ej varit av den art att skolk kan misstänkas eller att skolarbetet blivit lidande.
  • Varje ansökan till rektor om ledighet utöver den som mentorn beviljar, ska vara tillstyrkt av mentorn med hänsyn till elevens närvaro i skolarbetet.
  • För idrottselever gäller att all ledighet i samband med läger och tävlingsverksamhet beslutas av tränarna efter samråd med undervisande lärare.
  • Ledighet för resa av rekreations- och nöjeskaraktär bör undvikas under terminstid

pdf Ansökan om ledighet för elev (161 KB)

Studieresultat

79% av alla gymnasieelever går ut med fullständigt betyg i hela riket.
85% av alla gymnasieelever går ut med fullständigt betyg hos oss, på tre år.
97,5% av våra gymnasielever går ut med fullständigt betyg hos oss om man räknar efter fyra år. Våra skidgymnasister går fyra år, till exempel.
98,5% av alla betyg på alla våra kurser är E eller högre

Antal elever per lärare är 7,3
Jämfört med Östersund 9,4
25% av alla elever i Sverige hoppar av gymnasiet.
Hos oss är siffran mellan 1,5-5%