Åre gymnasieskola

Åre Gymnasieskolas alldeles egna reklamfilm

Om du vill kombinera skidåkning med studier är du välkommen att söka till Åre gymnasieskola. Här finns skidåkning som individuellt val. Vi har även riksintag på översnöfordon - pistmaskiner och snöskotrar!

Välkommen till vår skola.

Stort tack till marknadsföringsgruppen Skata Sweden UF som har producerat filmen.

Åre gymnasieskola är en viktig arbetsplats så tänk på att:

  • Vi visar hänsyn och respekt för varandra genom att inte störa eller förstöra
  • Vi är aktsamma om varandra och miljön
  • Vi använder ett vårdat språk och en trevlig attityd

Café Nyfiket

Vi har en skolcafeteria med fika till bra priser. 
Öppet varje skoldag klockan 08:00.

Gymnasiehälsan

Gymnasiehälsan är gymnasiets elevvårdsteam. I gymnasiehälsan ingår rektor, skolsköterska, studievägledare, skolkurator och specialpedagog. Som elev kan du söka upp någon i gymnasiehälsan genom ett besök, via telefon eller via mail.

Ledighet

Rektor eller mentor/tränare bestämmer och får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.

  • Elevens mentor kan bevilja ledighet i högst 6 dagar under ett läsår och det är då max 3 dagar i följd. Förutsättning för ledighet är att elevens tidigare frånvaro ej varit av den art att skolk kan misstänkas eller att skolarbetet blivit lidande.
  • Varje ansökan till rektor om ledighet utöver den som mentorn beviljar, ska vara tillstyrkt av mentorn med hänsyn till elevens närvaro i skolarbetet.
  • För idrottselever gäller att all ledighet i samband med läger och tävlingsverksamhet beslutas av tränarna efter samråd med undervisande lärare.
  • Ledighet för resa av rekreations- och nöjeskaraktär bör undvikas under terminstid

pdf Ansökan om ledighet för elev (161 KB)

Studieresultat

79% av alla gymnasieelever går ut med fullständigt betyg i hela riket.
85% av alla gymnasieelever går ut med fullständigt betyg hos oss, på tre år.
97,5% av våra gymnasielever går ut med fullständigt betyg hos oss om man räknar efter fyra år. Våra skidgymnasister går fyra år, till exempel.
98,5% av alla betyg på alla våra kurser är E eller högre

Antal elever per lärare är 7,3
Jämfört med Östersund 9,4
25% av alla elever i Sverige hoppar av gymnasiet.
Hos oss är siffran mellan 1,5-5%