På grund av dragning av fjärrvärme stängs delar av Tottvägen av för motorfordon 7 augusti - 29 september. Avstängningen gäller sträckan Tottvägen 128 till Fjällgårdsvägen.

  • Fordon som ska till fastigheter som ligger inom avstängningen ska alltid ha möjlighet att nå respektive fastighet.
  • Tydlig skyltning och vägvisning kommer att göras av Reaxcer.
  • Fastighetsägare/kontaktpersoner är informerade.

Vi frågor kontakta Reaxer:
Knut Hansson, 072-200 66 41