Modiga barn

Filmer från projektet

Glimtar från verksamhet i Modiga Barn
Projektfilm Modiga Barn

Vad är Modiga barn?

Modiga barn vänder sig till cirka 900 barn i åldrarna 1-9 år och deras pedagogiska personal. Barnen får ta del av kulturaktiviteter och lärarna får handledning så de själva skall kunna fortsätta leda. i projektet ingår:

  • Musiklek
  • Berättande
  • Cirkus
  • Instrumentbygge
  • Dans
  • Drama

Följ projektet Modiga Barn

Modiga barn bygger på eget skapande men i grupp. Om man vill bygga ett samhälle där människor upplever sig delaktiga och har inflytande, så måste det grundläggas i tidig ålder. Sedan urminnes tider har våra ursprungliga konstnärliga uttryck såsom musik, dans, berättelser och bild bidragit till att forma grupper och samhällen. Att skapa i grupp ger ett sammanhang och är ett sätt att grundlägga delaktighet och demokrati. Det är en betydelsefull pusselbit i människors välmående.

Vi vill ge barnen

  • Mod att delta
  • Mod att ta plats
  • Mod att uttrycka

Projektet är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan Åre, Åre kommun, Arvsfonden och Fria kulturskapare. Modiga barn är en del av kultur är hälsa.