Foro: Herberts dilemma

Fjällhumlorna är en teatergrupp som består av funktionshindrade och personal från Åre kommun och Margaretagården (ett antroposofiskt gruppboende) samt teaterintresserade icke funktionshindrade pensionärer.

Se ett filmklipp

Teater fjällhumlorna bygger på ett samarbete på scenen mellan funktionshindrade, personal och pensionärer. Åre kommun är en liten kommun med få funktionshindrade därför ser vi pensionärerna som en viktig resurs inom vår teatergrupp.

Fjällhumlorna startade 2004 och har tills nu satt upp sex pjäser. Vi har föreställningar inom länets gränser och även gjort avstickare till Norge. Fjällhumlorna spelar komedier med musikinslag, sång av skådespelarna som kompas av en pensionär på piano.

Fjällhumlorna är ett samarbete mellan Studieförbundet vuxenskolan, Åre kommun, Margaretagården och  Åre  FUB.

Efter de senaste föreställningar har vi fått beröm av publiken för den glädje och spontanitet som vi sprider från scenen, det kommer vi att fortsätta med. Det är Fjällhumlornas signum.