Under pågående Coronapandemi finns många restriktioner och riktlinjer att förhålla sig till när du reser, bor på hotell, besöker restauranger, campingar, butiker, står i liftkö; ja helt enkelt i alla sammanhang där du vistas bland andra människor. Dessa restriktioner och riktlinjer kan också förändras, ibland med kort varsel.

krisinformation.se hittar du den senaste informationen om coronaviruset i Sverige.

Våra boendeanläggningar, restauranger, butiker och andra aktörer följer de riktlinjer, rutiner och åtgärder mot smittspridning som Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter och respektive branschorganisation har tagit fram. Vi vill att du som besökare ska känna dig trygg och säker när du vistas i vår kommun, likväl som vi vill att de som arbetar och bor här ska känna sig trygga och säkra.

Det viktigaste är att vi alla hjälps åt, tar vårt personliga ansvar, visar hänsyn och gör allt vi kan för att minska smittspridningen av covid-19.

Läs mer:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till dig som individ

Destination Åres åtgärder mot Corona

SkiStars försiktighetsåtgärder

Bydalsfjällens trygga skidanläggningar

Edsåsdalens rutiner för säker vistelse