Tossögården i vinterskrud

Tossön och Järpen var en gång centrum för sågverksindutrin i västra Jämtland. Det stora antalet arbetare huserades bland annat på Tossögården som idag är ett arbetarhistoriskt museum i vackra omgivningar.

Tossögården ligger på den vackra halvön Tossön utanför Järpen. Gården är ett arbetarhistoriskt museum med bevarade arbetarbostäder från sågverksperioden i slutet av 1800-talet. Tossösågen byggdes 1883 och tack vare den blev Järpen centrum för sågverksindustrin i västra Jämtland på 1890-talet. På platsen fanns Tossösågen vars arbetare huserades i Tossögården, men även arbetar från Husåsågen kom att bo i bostäderna. Från sågverksbyggnaderna finns endast rester av fundament kvar att se idag. 

På museet kan du ta del av historien genom byggnaderna med sina inredda bostäder men även tack vare gamla sparade fotografier, dokument och bruksföremål som finns att beskåda. I trädgården finns terrassodlingar med typiska kulturväxter från omgivningarnas torp och gårdar. De gamla stenmurarna kring terrasserna har återställts och omringar nu vackert dagens planteringar. 

Tossögården är sedan 1999 klassat som byggnadsminne och skyddat enligt kulturminneslagen. 

Årliga evenemang som nationaldagsfirande och julmarknad bjuder in besökare i Tossögårdens rofyllt historiska atmosfär. 

Tossön är ett friluftsområde med flera fina naturstigar som även berättar om historiska lämningar som fångstgropar som användas förr i tiden för att fånga vilda djur, här framför allt älg. Visste du att Jämtland har den största registrerade koncentrationen av fångstgropar i Sverige? Hela 14 500 finns registrerade. På Tossön finns 14 fångstgropar. 

Mer information & öppettider 

Tossögården är endast öppen vid speciella evenemang men området är fint att ströva runt även vid andra tidpunkter. Mer information hittar du på Tossögårdens hemsida. 

Tossögården