Huså mineralmuseum

Vid Kallsjöns strand hittar du Huså. Här finns ett gruv- och bruksmuseum som genom gamla föremål, dokument, fotografier och modeller berättar om tiden då kopparbrytning pågick i området. En storslagen tid med stor betydelse för den lilla byn Huså.

Startskottet för kopparepoken i Huså var år 1742 då ett större fynd av kopparmalm gjordes vid Skutån ovanför Huså by. Kopparbrytningen tog fart och Huså växte till att bli del av Jämtlands största samhällsbildning. Kopparepoken pågick till år 1918. 

I utställningen hittar du rörliga modeller som vattenhjul, malmvagnar, pumpar och stånggång som på ett lekfullt vis låter dig prova på moment från det tunga gruvarbetet. Fotografier, dokument, teckningar och kartor samt gamla redskap och kopparmynt från kopparverket berättar mer om dåtidens gruvbrytning. 

I samma hus finns även ett mineralmuseum med en stor stensamling bestående av lokala mineraler såväl som mineraler från avlägsna länder. Här samsas fina exemplar av bland annat koppar, korund, stibnit, menatit och kristaller på hyllorna. 

Mer information & öppettider 

Mer information och öppettider hittar du på Huså Bys hemsida. 

Huså By