Samiska flaggor

På Gaaltije i Österund får du ta del av den samiska kulturen, ur ett samiskt perspektiv. Här finns olika utställningar, butik med böcker, hantverk och slöjd samt en stor dos av kunskap hos personalen.

Vill du djupdyka i samiska utställningar och historia är ett besök på det samiska museet Gaaltije i Östersund att rekommendera. Här finns en unik kunskap om sydsamisk kultur, historia och samhälle, kulturmiljö, traditioner, språk samt traditionella såväl som nya näringar. Här får du ta del av den samiska kulturen, ur ett samiskt perspektiv. 

På museet finns olika utställningar kopplade till den samiska kulturen med allt från konstnärliga, historiska och samhälleliga perspektiv. På Gaaltijes hemsida kan du läsa mer om vilka utställningar som är aktuella just nu. I museets lokaler finns även en butik med till exempel böcker, slöjd, hantverk och renskinn. Här finns även flertalet kostnadsfria broschyrer om den samiska kulturen och samebyarna i regionen.  

Mer information & öppettider 

Mer information och öppettider hittar du på museets hemsida. 

Gaaltije samien museume