Naturkartan är din guide till natur och friluftsliv i Åre kommun. På Naturkartan hittar du spår och leder för t ex skidåkning, vandring, cykling och skoter. Här finns även raststugor, vindskydd, utsiktsplatser, parkeringar och spårcentraler utmärkta tillsammans med information som är bra att veta inför din tur. 

Naturkartan kan du använda via webb på www.naturkartan.se/are eller ladda hem som gratis app i din telefon. Det är även möjligt att skriva ut kartor över specifika spår och leder. 

Åre kommun ansvarar för de spår- och ledbeskrivningar som finns i Åre kommuns "guide" på Naturkartan. Dessa leder går i stor utsträckning på privatägda marker och ditt bidrag av ledavgifter till ledhållarna hjälper till att utveckla och underhålla ledsystemen.

Åre kommuns guide är under uppbyggnad och vi fyller löpande på med spår och leder i olika områden.