Har du färdats med elbil till Åre kommun? Här får du reda på vart du kan ladda din bil och även några tips att tänka på när du är på plats.

I Åre kommun finns ett flertal platser där du kan ladda din elbil under resan. 
Här hittar du allmänna platser där du kan ladda din elbil.

Flera boenden har även förberett så att du kan ladda direkt vid boendet men det finns elstolpar vid exempelvis vissa skidbackar och parkeringar. För att veta om just ditt boende är förberett för elbil får du snabbast svar genom att kontakta boendet eller boendeförmedlaren direkt. 

Tips!
Tänk på att bilen i kallt klimat drar mer el och att det ibland kan vara långa avstånd mellan de olika laddplatserna. Planera resan med god elmarginal så att du inte blir stående med urladdat fordon.