Din sökning vision gav 14 träffar


 • Medborgardialog

  ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden Medborgardialoger för att fylla Åre kommuns vision med mening och innehåll (2021) Åre kommuns vision 2050 "Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Vision 2050

  Åre kommuns vision "Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö" pekar tillsammans med visionsberättelsen ut riktningen för kommunens mål, styrning, ledning och verksamheternas arbete. Visionsberättelsen består av åtta...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Visionsberättelse Vision 2050

  Senast ändrad 2022-03-07 Ladda ner
 • Vision 2020

  Senast ändrad -0001-11-30 Ladda ner
 • Våra förskolor

  Förskolan Fjällbacken ligger i Undersåker med gångavstånd till skogen, skolan och övriga förskolor i byn. Vår vision: Välkomna till Fjällbacken! Här möts alla olikheter med intresse, omtanke och respekt. Genom lek och glädje uppmuntrar vi till ett...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Våra grundskolor

  delar. Upptagningsområdet är från Såå i öster till norska gränsen i väster. Det finns i dag cirka 520 elever på skolan. Vår vision och ambition är att tillsammans skapa en skolmiljö som ständigt utvecklar mellanmänskliga goda relationer. Vi arbetar...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Företagsstöd

  de l´Économie Rurale. Det betyder ungefär "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden". Vår vision inom Leader Sjö, Skog och Fjäll är: Nytänkande i fjällnära framtidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt. Alla projekt som...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Samverkan

  Gatan Åre för att säkerställa fortsatt verksamhet, men sedan verksamheten blev kommunal så har föreningen omformats till en vision om en ungdomsdriven föreningen. Unga för Unga(UFU) sökte pengar från Arvsfonden och fick bidrag för att genomföra "Mekka i...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Trafikplanering Åredalen

  Trafikstrategin har tagits fram på uppdrag av ÅRE vision 2020-gruppen som består av representanter från besöks-och upplevelsenäringen i ÅRE och Åre kommun. Syftet med arbetet och strategin är att medverka till att nå målen i ÅRE vision 2020....

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Projekt

  fick en rivstart i och med möjligheten att medverka på Södra Årefjällen ekonomisk förenings planerade workshops kring deras Vision 2030. Till dessa workshops var både näringslivet och bybor i området inbjudna. Under november och december genomfördes 7...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Frågor och svar om Rödkullens planprogram

  görs ofta över ett större område och ger struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet är en riktning och en vision som ligger till grund för kommande detaljplaner. Illustrationer som är med i planprogrammet är endast illustrationer, det...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Ungdomscoacher

  misstanke om att barn far illa. Vår intention är att innan oron delges myndighet kommer vi tala med berörd ungdom. Vår vision är att kunna se till våra ungdomar i Åre kommun mår bra och att ungdomarna känner att de får stöd. Även du som förälder till en...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • Södra Årefjällen-Undersåker

  Patrik och KIA Fjällmaraton betytt mycket för intresset för Södra Årefjällen och att han bland annat jobbar för att Patriks visioner och medlemmarnas intressen ska jämkas. Att det går lite för fort ibland, är nämligen Patrik mycket medveten om. ”De...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer
 • EU-projektet Mittstråket

  ett hållbart Mittstråk genom: A. Kortare restider. B. Ökad kapacitet för gods. C. Förbättrad trafiksäkerhet. D. Gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling. Exempel på investeringar på järnvägen och Mittbanan...

  Senast ändrad 2022-12-04 Läs mer