Räddningstjänsten

Vid en brand eller annan olyckshändelse där de egna resurserna inte räcker till kan man få hjälp av kommunens räddningstjänst. De larmas när SOS Alarm vid ett nödsamtal (112) bedömer att räddningstjänsten har rätt resurser för att lösa situationen.

Räddningstjänsten har fyra brandstationer i orterna Järpen, Åre, Hallen och Storlien. Det finns också ett räddningsvärn i Kall.

Förutom att åka ut på olyckor larmas även räddningstjänsten ut på IVPA-larm. IVPA står för I Väntan På Ambulans. IVPA är ett komplement till ambulansen och görs på uppdrag av landstinget. Räddningstjänsten larmas när det behövs snabb hjälp till någon som är allvarligt  sjuk eller skadad och att det tar minst 15 minuter innan ambulansen är framme på plats.

Räddningstjänsten arbetar också med att förebygga olyckor, och då främst bränder. Till oss kan man vända sig med frågor och funderingar om exempelvis sitt brandskydd, risker och hur man ska agera vid en brand.
Räddningstjänsten genomför även tillsyn för att säkerställa att det finns ett skäligt brandskydd enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och dess föreskrifter.

Lagen förtydligar den enskildes ansvar, såväl för individer som företag. På varje företag bör det finnas någon speciellt utsedd person som är ansvarig för brandskyddet.

pdf Handlingsprogram 2016 - 2018 (999 KB)

pdf Eldning utomhus (33 KB)

pdf Mall för Säkerhetsplan evenemang (500 KB)

pdf Säkerhetsguide evenemang Åre (1.00 MB)

pdf Regler för tillfällig förläggning (486 KB)

Blanketter

pdf Anmälan, föreståndare brandfarliga varor (37 KB)

pdf Ansökan, brandfarlig vara (324 KB)

pdf Ansökan, explosiva varor (112 KB)

pdf Ansökan egen sotning (182 KB)

pdf Redogörelse brandskydd (45 KB)