Eller har du någon äldre person i din närhet som du känner oro för?

Att inte få träffa vänner eller familj som man brukar, att behöva be om hjälp med enkla saker som att handla och samtidigt oroa sig för sin egen och sina närståendes hälsa kan vara påfrestande på den psykiska hälsan. Många drabbas av oro, ångest, sömnsvårigheter och känslor av ensamhet i den situation som råder.

Du kan göra saker själv för att hantera situationen, exempelvis:

 • Hålla kontakten med dina vänner och familj, gärna genom att träffas utomhus (bara ni håller avstånd) eller via telefon eller videosamtal
 • Begränsa den information du söker om coronasituationen till enbart tillförlitliga källor och i tid (till exempel besöka Folkhälsomyndighetens webbplats två gånger om dagen).
 • Aktivera dig fysiskt efter förmåga (till exempel promenader)
 • Fortsätta göra saker du tycker om att göra
 • Äta på fasta tider
 • Sova på fasta tider och varken för lite eller för mycket (6-8 timmar)
 • Undvika alkohol och andra droger eller överkonsumtion av mediciner
 • Komma ihåg att situationen kommer gå över
 • Att hålla kvar vid rutiner skapar ro inom dig

Behöver du någon att prata med?

Det finns olika vägar till stöd om du vill prata med någon, bland annat:

Åre kommuns öppenvård
Benita Woxlägd: 0647-16308
Mikael Frid: 0647-16309
Sarah Berg: 0647-16245

Äldrelinjen
020-222233

Kuratorer på Region Jämtland Härjedalens hälsocentraler
Järpens hälsocentral 0647-165 50
Åre hälsocentral 0647-166 00
Hallens hälsocentral 0643-44 55 00

Om det är bråttom

 • Kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning, telefonnummer: 063-15 32 50
  Öppet dygnet runt, telefontid dygnet runt.
 • Ring 112 om du mår mycket dåligt eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv.
 • Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.
 • På 1177.se finns mer information om råd och stöd via telefon, chat eller mail genom olika frivilligorganisationer.
  Gå till 1177.se -->