Öppenvården vänder sig till alla boende i kommunen och erbjuder social rådgivning, det vill säga stöd och råd i sociala frågor.

Det kan till exempel handla om frågor kring föräldraskap, oro för att någon i familjen eller i din närhet dricker för mycket eller att du själv eller någon du känner har hamnat i en kris och behöver vägledning. Vi erbjuder stöd i form av samtal via möte eller per telefon. Det går också bra att nå oss via mejl.

I social rådgivning förs ingen journal eller dokumentation och du kan välja att vara anonym. Vi kan vara din lots vidare i kommunen så att du får den hjälp du har behov av.

Om du väljer att söka ytterligare stöd i kommunen är vi behjälpliga med din ansökan.