Öppenvården vänder sig till alla boende i kommunen och erbjuder social rådgivning, det vill säga stöd och råd i sociala frågor.

Det kan till exempel handla om frågor kring föräldraskap, oro för att någon i familjen eller i din närhet dricker för mycket eller att du själv eller någon du känner har hamnat i en kris och behöver vägledning. Vi erbjuder stöd i form av samtal via möte eller per telefon. Det går också bra att nå oss via mejl.

I social rådgivning förs ingen journal eller dokumentation och du kan välja att vara anonym. Ofta kan några samtal vara tillräckliga och ibland kan ytterligare insatser behövas. Vi kan vara din lots vidare i kommunen så att du får den hjälp du har behov av.

Om du väljer att söka ytterligare stöd i kommunen är vi behjälpliga med din ansökan.