Du kan få handikappersättning om din funktionsnedsättning eller sjukdom gör att en eller flera av de här sakerna stämmer in på dig:

*du behöver hjälp minst två timmar om dagen, ( tex i form av boendestöd, hemtjänst eller av personal på boende osv.)
*du behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta.
*du har merkostnader. Om du får ersättning enbart för merkostnader så måste merkostnaderna vara högre än 12 768 kronor om året, (tex god man/förvaltares kostnader för arvode.)

Dessutom måste du:

*behöva hjälp eller ha merkostnader i minst ett år
*vara minst 19 år
*vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Mer information finns att läsa på Försäkringskassans hemsida där du också kan göra ansökan direkt om du vill.

Ansökan handikappersättning