Mapp Överförmyndare

pdf 1SFV tim redogörelse

Av 428 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 297 KB)

1SFV tim redogörelse.pdf

pdf Anhörigs ansökan om behov av God man/förvaltare

Av 686 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 215 KB)

11.15 ansökningssblankett godmanskap förvaltarskap ansökan från anhörig.pdf

pdf Ansökan god man/förvaltare (fylls i av tjänsteman)

Av 2086 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 140 KB)

Anmälan_ÖFM.pdf

pdf Ansökan handikappersättning

Av 709 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 642 KB)

FK3070-013-F-002-ansokan-handikappersattning.pdf

pdf Ansökan om uttag spärrat konto

Av 1649 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 164 KB)

Ansökan om uttag spärrat konto.pdf

pdf Ansökan om entledigande

Av 805 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 322 KB)

Huvudmannens Ansökan om entledigande.pdf

pdf Anvisningar för års- och sluträkning

Av 2146 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 680 KB)

Anvisningar_till_arsrakning_slutrakning åre kommun rätt.pdf

pdf Års- och sluträkning

Av 359 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 456 KB)

Års- och sluträkning.pdf

pdf Arvodesräkning ensamkommande barn

Av 1152 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 272 KB)

Arvodesräkning -ensamkommande barn.pdf

pdf Åtagande ensamkommande barn

Av 1582 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 205 KB)

Åtagande flyktingbarn.pdf

pdf Åtagande ställföreträdarskap - förvaltare

Av 1635 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 98 KB)

Atagande_forvaltare_OFM.pdf

pdf Åtagande ställföreträdarskap - god man

Av 1779 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 114 KB)

Åtagande god man ÖFM.pdf

pdf Byte av förvaltare anhörigs yttrande

Av 541 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 151 KB)

blankett_forvaltare-byte-yttrande-anhorig.pdf

pdf Byte av förvaltare eget godkännande

Av 549 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 172 KB)

blankett_forvaltare-byte-godkannande-eget.pdf

pdf Byte av god man eget godkännande

Av 567 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 151 KB)

blankett_godman-byte-godkannande-eget.pdf

pdf Checklista årsräkning

Av 655 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 46 KB)

Checklista årsräkning_ny 1(002).pdf

pdf Egen ansökan god man/förvaltare

Av 720 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 83 KB)

Ansökan_ godmanskap_förvaltarskap (1).pdf

pdf Försäljning fastighet

Av 952 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 227 KB)

Blankett_forsaljning-fastighet-information-overformyndaren.pdf

pdf GOD MAN tim redogörelse

Av 447 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 206 KB)

GOD MAN tim redogörelse.pdf

pdf Godkännande av anhöriga om god man

Av 928 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 80 KB)

godkännande av anhöriga om god man.pdf