För dig som är nyanländ till Åre kommun och snabbt vill etablera dig och komma i egenförsörjning. Med projekt NYÅR får du snabbare hjälp och kortare integrationsprocess.

Under 2017-2019 gör Åre kommun en extra satsning på integration för att alla våra nyanlända ska komma ut i varaktiga arbeten eller studier och välja att stanna kvar i vår kommun.

NYÅR står för ”Nyanlända en tillväxtresurs i Åre kommun”.
Projektet finansieras av Åre kommun med 25 % och EU:s Asyl, Migrations-, och Integrationsfond  med 75 %.

Vi har en bred arbetsmarknad i kommunen och efterfrågan på arbetskraft inom offentlig såväl som privat sektor.  Samtidigt har vi många nyanlända som vi vet har kunskaper och erfarenheter som vi vill tillvarata. Vårt mål är att så många nyanlända som möjligt ska välja att etablera sig i vår kommun. Genom projekt NYÅR ska vi bistå ca 80 nyanlända/år så att han/hon kommer i varaktig egenförsörjning, antingen genom arbete eller studier som på sikt leder till arbete.

Integrationsarbete i topp

Åre kommuns resultat av integrationsarbetet ligger sedan ett par år tillbaka i topp bland landets alla kommuner. Dock har vi ett par utmaningar som bromsat våra möjligheter att bli ännu bättre. Dessa utmaningar gäller de långa och tidskrävande pendlingstiderna till Östersund för utbildning och  yrkessvenska samt långa handläggningstider för den formella validering som görs av den utbildning och erfarenhet man kommer hit med.

Projekt NYÅR ger oss egna resurser för att mycket enklare och snabbare bedöma nivå och därefter erbjuda lämplig utbildning och yrkessvenska på plats i kommunen. 

Våra efterfrågade yrkesområden är framför allt inom förskola, äldreomsorg, lokalvård och restaurang. Samtidigt får deltagaren också lära sig yrkessvenska.  Vidare kan vi genom projektet göra en tidig och preliminär validering av individens utbildning och erfarenhet. Det gör att nyanlända snabbare kommer ut i rätt integrationssatsning och på rätt nivå. 

Det övergripande projektmålet är att 100 % av de nyanlända som får stöd och hjälp via projektet ska uppnå varaktig egenförsörjning och etablera sig i Åre kommun.

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.