En del av arbetssätten inom Åre kommuns hemvård är att testa ny teknik som kan tillföra ökad kvalitet för kommunens medborgare och personer med insats. Mellan den 4 oktober 2021 och den 15 mars 2023 kommer vi genomföra ett test av mobila trygghetslarm.

Vad är ett mobilt trygghetslarm?

Ett mobilt trygghetslarm fungerar utanför hemmet till skillnad från ett stationärt trygghetslarm. Syftet med larmet är att öka aktivitet, självständighet och trygghet för den enskilde och dess anhöriga.

Enheten bärs av den enskilde och positionen hittas med hjälp av satelliter och GSM-master. Enheten individanpassas och programmeras. Positionering kan aktiveras på olika sätt:

  • Personen kan aktivera ett larm genom att trycka på en knapp, det vill säga aktivt larm.
  • Personen lämnar ett förutbestämt område och larm utlöses, det vill säga ett passivt larm.
  • Personen är saknad och kan då positioneras av verksamheten utan att ett larm har utlösts.

Det är viktigt att tänka på att mobila trygghetslarm är ett hjälpmedel och inte en garanti för säkerhet. Om inte personen har larmet med sig så går personen inte heller att positionera.

Test av mobila trygghetslarm kommer inte kunna genomföras på platser där det inte finns mobiltäckning.

Ansökan

Under testperioden kommer det att finnas 10 mobila trygghetslarm och den som vill testa ett larm gör en ansökan hos Åre kommuns biståndshandläggare som fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Att ett beslut fattas av en biståndshandläggare innebär att det görs en behovsbedömning, vilket innebär att det utifrån behov kan både bli ett bifall eller avslag på ansökan. Målgruppen under testperioden är personer som själva kan göra en ansökan och förstår vad insatsen innebär.

Vill du göra en ansökan för att testa mobilt trygghetslarm vänder du dig till:

Biståndshandläggare Frida Heldring, 0647-163 56

Utvärdering och fortsättning

Utvärdering av projektet görs under perioden 15 september 2022 – 15 november 2022. Därefter tas beslut om mobila trygghetslarm kommer att kunna erbjudas som en ordinarie insats efter en ansökan via socialtjänstlagen.

Under testperioden kommer det inte kosta något att använda det mobila trygghetslarmet. Om insatsen mobila trygghetslarm införs efter testperioden, kommer användandet av larmet vara förenat med en kostnad.

Frågor

Har du frågor om projektet kan du kontakta:

Verksamhetsutvecklare Susanne Hemmingsson, 0647-162 06