För tillfället erbjuder vi inga fixartjänster på grund av situationen med coronapandemin men vi hoppas att vi får möjlighet att återkomma med den servicen längre fram.