Genom att ta reda på ungdomars vanor när det gäller droger kan vi följa utvecklingen och anpassa vårt arbete utifrån den nuvarande situationen här i Åre kommun. 

Varje år gör vi lokala drogvaneundersökningar för alla kommunens elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.  Eftersom elevgruppen som fyller i enkäten är relativt liten, så kan elevers frånvaro få stor betydelse för resultatet. Det är därför viktigt att se dessa siffror som en fingervisning om situationen i kommunen mer än konkreta fakta.

En större länsomfattande undersökning genomförs regelbundet av Centralorganisationen för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN. Den genomfördes senast 2015 och visade att alkohol- och narkotikaanvändandet i länet har minskat, förutom i Åre för här var resultaten desamma som de var vid mätningen 2012. Sensta undersökningen genomfördes under vintern 2019, resultaten väntas i början av 2020.

De lokala undersökningarna tyder på att ungdomar i vår kommun använder mer alkohol och narkotika än i andra kommuner i länet och att synen på cannabis är liberal, man tror helt enkelt inte att det är särskilt farligt.

Drogvaneenkäter:

pdf Lokal drogvaneundersökning 2015 åk 9 (570 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning 2015 år 2 (573 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning 2016 åk 9 (618 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning 2016 gy år 2 (606 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning 2017 åk 9 (522 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning 2017 gy år 2 (515 KB)

pdf Lokal drogvaneundersökning 2018 åk 9 (1.06 MB)

pdf Lokal drogvaneundersökning 2018 gy år 2 (1.04 MB)

pdf Skolelevers drogvanor CAN; Jämtland 2015 (1007 KB)

pdf Skolelevers drogvanor CAN; Åre 2015 (664 KB)

Utvärdering av ordningsvakter på Åre Torg görs genom polisens statistik över våldsbrott på området och ordningsvakternas egna upplevelse. Polisens statistik visar att inga våldsbrott rapporterats under de kvällar som ordningsvakterna varit i tjänst.