2019 visar en alkohol-och narkotikautveckling bland ungdomar som kräver kraftfulla insatser. Vi fortsätter därför enträget med att arbeta vidare med drogförebyggande arbetet riktat mot ungdomar. 

För att sätta in aktiviteter som faktiskt åtgärdar problemet, har vi under 2018 genomfört en kartläggning och analys av orsakerna till narkotikaanvändande bland ungdomar. Den kommer vi nu omsätta i arbete med start på högstadieskolorna. 

Kartläggningen och analysen visar att vi vuxna behöver bli bättre på att sätta tydliga gränser och samtidigt kunna prata med ungdomar utan att fördöma, att vi måste anmäla oro för barn som far illa till socialtjänst och polis och att det behöver finnas bra fritidsaktiviteter för ungdomar för att utvecklas till starka trygga individer.

I 2018 års drogvaneundersökning uppgav 13 % av ungdomarna i årskurs 9 att de provat narkotika det senaste året. Det är en fördubbling jämfört med tidigare år. Samtidigt fortsätter alkoholanvändandet på gymnasiet att vara högt, det växlar mellan 85-90 %. Riktigt oroande är att 75 % av ungdomarna i årskurs 9 uppger att det är liten eller ingen risk att använda hasch/marijuana en till två gånger. Med tanke på hur att det är vanligt förekommande på vissa privata fester är risken stor att cannabis-användandet i kommunen fortsätter öka. 

Här kan du se resultaten från de senaste årens drogvaneundersökningar

Föräldrar

Det är viktigt att du som förälder/vårdnadshavare pratar med ungdomar om alkohol och andra droger och att du är tydlig med vad som gäller. Familjen är viktigast för att skapa trygga ramar som grund för att barn och unga ska få ett bra liv utan droger och kriminalitet.

Skolans föräldramöten är ett bra sätt att nå de flesta föräldrarna och minst en gång per år ska därför föräldrautbildningen Effekt genomförs på samtliga högstadieskolor i Åre kommun. Detta görs oftast tillsammans med polisen som informerar om den aktuella situationen bland ungdomar i området samt om lagar och förordningar. Effekt syftar till att skjuta fram ungdomars alkoholdebut genom information till föräldrar och gemensamma överenskommelser i föräldragruppen. Under ca 20–30 minuter på ordinarie föräldramöten i årskurs 7–9 presenteras forskning som visar att kärleksfulla och tydliga regler i familjen om alkoholförbud leder till mindre drickande bland ungdomar.

Det är bra att vara påläst för att kunna ta diskussionen med ungdomarna när den kommer. Här finns tips på hemsidor med aktuell, forskningsbaserad och lättillgänglig information:

Effekt.org
Föräldraprogrammet Effekt

mobilisering.nu
Mobiliseringen mot droger i Jämtland/Härjedalen.

drugsmart.com
Drugsmart riktar sig till ungdomar med information.

can.se
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

fmn.se
Föräldraföreningen mot narkotika

Tonårsparlören
Frågor och svar om ungdomar och alkohol.

Skolan

Skolan är en självskriven plats för förebyggande arbete mot narkotika, alkohol och tobak. Det ligger också i skolans uppdrag att ge eleverna faktabaserad undervisning om drogers påverkan på kroppen och hjärnan inte minst som motvikt till missvisande information om narkotika som unga kan hitta på internet eller höra från vänner.

En tydlig policy och handlingsprogram är ett bra grundläggande verktyg för att motverka och förebygga användande av alkohol, narkotika och tobak på skolan. All personal på högstadie- och gymnasieskolan ska därför få information om Åre kommuns gemensamma policy och handlingsplan.

Från och med 2019 arbetar vi för att varje högstadieskola ta fram en egen långsiktig, systematisk och hållbar plan för att aktivt förebygga alkohol, narkotika och tobak.

Länsstyrelsen Jämtlands län
Cannabisförebyggande särskilt utformat för skolans personal

skolverket.se
Stöd till arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

rns.se
Riksförbundet narkotikafritt samhälle