Den senaste undersökningen av skolelevers drogvanor (2019) visar att Åre kommun ligger på samma nivåer som övriga länet. Detta inne-bär alkoholkonsumtion bland ungdomar minskar, att det är färre ungdomar som röker och färre som har en tidig alkoholdebut.

Samtidigt visar undersökningen att antalet föräldrar som erbjuder sina barn alkohol har ökat samt att ungdomars riskuppfattning av att använda hasch och marijuana har minskat.

Vart fjärde år deltar Åre kommun i en fördjupad undersökning av skolelevers drogvanor tillsammans med övriga kommuner i Jämtland Härjedalen. Undersökningen har genom-förts sedan 2008 och riktar sig till ungdomar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.

Vuxenvärlden är viktig för att minska användandet att alkohol, narkotika och tobak bland unga. När vi vuxna är pålästa och diskuterar dessa frågor med ungdomar samt är bra på att sätta gränser, så minskar användandet. Forskning visar tydligt samband mellan föräldrar som bjuda sina barn på alkohol och intensivkonsumtion bland unga. Bjud därför aldrig dina minderåriga barn på alkohol och var tydlig med vilka regler som gäller då det gäller alkohol, narkotika och tobak.

I Åre kommun samverkar skola, socialtjänst och polis, även fritid och inflyttarservice för att i tidigt skede upptäcka ungdomar som använder alkohol- eller narkotika. Det finns också en gemensam policy och handlingsplan som kan användas av personer som jobbar nära ungdomar i sin vardag. Den visar tillexempel hur man kan agera vid upptäckt av en ung person som använder alkohol eller narkotika. Kommunens öppenvård och hälsocentralerna är bra på att hjälpa ungdomar med riskbruk. Dit kan alla alltid vända sig för råd och stöd.

På föräldramöten i de äldre åldrarna brukar polisen informera om vad föräldrar och vårdnadshavare bör tänka på för att förebygga brott. Förutom alkohol och narkotika kan det gälla A-traktorer och kränkningar på nätet.
Det är bra att vara påläst för att kunna ta diskussionen med ungdomarna när den kommer.

Polisens material

pdf Polisens föräldraskola! (4.20 MB)

pdf Polisen drogslang, affisch (5.69 MB)

Hemsidor med forskningsbaserad och lättillgänglig information

Effekt.org
Föräldraprogrammet Effekt

mobilisering.nu
Mobiliseringen mot droger i Jämtland/Härjedalen.

drugsmart.com
Drugsmart riktar sig till ungdomar med information.

can.se
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

fmn.se
Föräldraföreningen mot narkotika

Tonårsparlören
Frågor och svar om ungdomar och alkohol.