För föreningar

Det kommer många nyanlända och asylsökande till Åre kommun och det är en positiv utmaning för oss att välkomna dessa människor.  Etablerade föreningar och organisationer i Åre kommun är en viktigt del i detta sammanhang.

För att underlätta för föreningar och organisationer att välkomna nya medlemmar och aktiva har vi sammanställt lite tips och råd här. 

Tips i arbetet med integration i föreningslivet.

 

Hur får vi kontakt med nya målgrupper?

 • Kontakta eller besök skolor, SFI (Svenska för invandrare), asylboenden och boende för ensamkommande för att berätta om er verksamhet. Kontaktuppgifter kan ni få genom Integration Åre kommun eller Fritid Åre.
 • Bjud in till Öppet hus, prova på aktiviteter eller annat. Informera då  om medlemskap, medlemsavgift, försäkring etc.
 • Gör texten på er hemsida lättläst och lättorienterad. Se till att kontaktuppgifterna stämmer och är lätta att hitta.
 • Översätt kortfattad information till olika språk. Använd befintliga medlemmar med språkkompetens.
 • Ge varje ny medlem en kontaktperson i föreningen.

Hur tar vi emot nya medlemmar och ledare på bästa sätt?

 • Tar er tid att välkomna en ny deltagare och visa intresse. Förklara och visa vad som gäller i er förening. 
 • Be om personens eller föräldrarnas kontaktuppgifter. Berätta på vilket sätt ni själva kan kontaktas.
 • Ni kommer långt på svenska, engelska och kroppsspråk. Rekrytera ideella ledare, ex. någons förälder som är språkkunnig och villig att hjälpa till med språket.
 • Möt upp nya medlemmar innan aktiviteten. Ring eller sms:a - kan ni samåka eller gå dit tillsammans?
  Det är ett bra tillfälle att visa var man tar av sig skor, var omklädningsrummen finns, hur funkar gymmet etc.
 • Många nyanlända kan inte svenska lika bra som du. Upprepa det du vill framföra, använd ett enkelt språk och förklara speciella termer.
 • Räkna med att det ibland blir missförstånd, t.ex. att någon inte kommer till en avtalad tid. Bli inte besviken utan testa istället något nytt.
 • Behöver medlemmen hjälp med översättning för att förstå verksamheten? Använd befintliga medlemmar som kan andra språk för översättning om ni kan.

Hur får vi nya medlemmar att stanna kvar eller bli ledare?

 • Dela inte in verksamheten i invandrargrupper och ”vanliga” grupper.
 • Föreningsliv integrerar hela familjer. Inkludera föräldrarna och gör att dem delaktiga.
 • Gör nya medlemmar delaktiga i planering och genomförande av föreningens verksamhet.
 • Visa vilka arbetsuppgifter som finns  och föreslå/be om hjälp med konkreta uppgifter. Visa uppskattning!
 • Öka representationen av nyanlända i styrelsen och på andra ansvarsposter. Ge förtroende, ansvar och uppmuntran!
 • När nya medlemmar deltar på era möten, kom ihåg att de inte är bekanta med verksamheten. Anpassa språket efter deltagarnas språkkunskaper, undvik facktermer.
 • Ge nya medlemmar möjlighet att delta i tränarutbildningar, ledarutbildningar m.m.

Tänk på

 • era fördomar och diskutera hur ni kan göra för att inte låta fördomar hindra er från att forma bra relationer till nya medlemmar
 • att ideellt föreningsliv är nytt för många nyanlända. Var tydlig och tålmodig med att förklara hur det fungerar, t.ex. att man som ledare är förebild, hur man som medlem bidrar i just er föreningen etc.
 • om det blir missförstånd – ta upp saken till diskussion och förklara vad det innebär när det inte fungerar som tänkt.

Tänk nytt

 • Är det om något med föreningens rutiner som behöver anpassas? Hur fungerar det med kläder om man vill täcka armar och ben? Tidpunkter för bönestund? Fika och mat om man undviker griskött och alkohol?
 • Om alla inte har råd med medlemsavgift. Kan ni erbjuda några prova på gånger, halv medlemsavgift första året, fullt pris år två eller liknande?
 • Kan alla bidra till föreningen på de "vanliga" sätten? Om inte kan man bidra till föreningen på olika sätt? Om man t.ex. inte kan skjutsa till matcher – kan man bidra genom att att baka något, tvätta matchställ, ge bensinpengar?

Fler tips

 • Informationsmaterial, utbildningar, råd och stöd finns hos Sisu, läns- och riksförbund – de finns till för er!
 • Även Röda Korset, Rädda Barnen m.fl. har utbildningar om mötet med personer på flykt.
 • Ni kan alltid kontakta Fritid Åre eller Integration Åre för råd och stöd i olika frågor kopplat till föreningsliv och integration.
 • Det finns pengar ni kan söka för utrustning, transporter, översättningar, deltagaravgifter m.m; hos läns- och riksförbund, kommunen m.m.

För frågor och mer stöd och information, se under rubriken kontaktuppgifter.