Språkvän och vägvisare

Är du nyfiken på andra kulturer? Vill du bidra till ett starkare och mer tolerant samhälle? Då kan du bli språkvän och vägvisare och berika ditt och andras liv. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och utåtriktad och som vill dela dina intressen med en nyanländ vän. Era möten bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning. Tillsammans motverkar ni okunskap och fördomar i vårt samhälle.

Så ta chansen att bidra till integrationen genom personliga kontakter och vänskap. Du behöver inga speciella förkunskaper utan det räcker med att du är öppen och intresserad av att träffa människor. Vi sammanför er utifrån intressen, ålder, bakgrund med mera. Du kan anmäla dig ensam, i par eller med hela familjen. 

Vid första mötet är en samordnare från inflyttarservice vid Åre kommun med. Därefter är det du och den nyanlända som tillsammans bestämmer när ni ska träffas och vad ni vill göra. Ni kan exempelvis gå promenader, ta en fika, laga mat, gå på evenemang, träna ihop och prata svenska förstås!

Se filmen om Språkvännerna Tommy och Ibrahim

pdf Tips och råd för dig som vill bli språkvän och vägvisare (23 KB)

Frågor och svar

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna kring språkvän och vägvisare. Har du andra frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.

Får jag någon ersättning?
Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara med i språkvän och vägvisare (varken nyanlända eller språkvänner/vägvisare). Ni deltar båda frivilligt och ideellt. Om ni som är matchade väljer att göra saker som kostar pengar rekommenderar vi:
•    att var och en betalar för sig själv
•    att ni undviker alltför dyra aktiviteter
•    att ni pratar om eventuella ekonomiska begränsningar

Vem kan träffa en språkvän och vägvisare?
Du som har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en guide och språkvän om du:
•    kan lite svenska 
•    bor i Åre kommun
•    har uppehållstillstånd
•    vill vara aktiv och engagerad  i en personlig kontakt på fritiden som vi förmedlar

Vem kan bli språkvän och vägvisare?
Du som är etablerad i samhället och det svenska språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund har ingen betydelse) och vill göra en frivillig insats på fritiden kan ställa upp som språkvän och vägvisare.  Du kan vara en person, familj eller grupp, ett företag eller förening.

Vad gör jag som språkvän och vägvisare?
Som språkvän och vägvisare engagerar du dig frivilligt och oavlönat på fritiden med att guida, välkomna och språkträna nyanlända. Du underlättar för nyanlända att komma in i samhället, inte minst genom social inkludering och personliga kontakter. Att träffas socialt och ha roligt tillsammans är en bra början på hur vi genom gränsöverskridande möten bygger ett ”inkluderande vi”, samtidigt som vi bryter utanförskap.

Hur länge pågår kontakten?
Kontakten mellan de matchade pågår vanligtvis 1 år. Därefter kan de som vill få en ny matchning. Vill ni fortsätta umgås som vänner efter detta så går det förstås bra.

Kan jag avbryta kontakten om det inte skulle fungera?
Ja, matchningen pågår bara så länge ni båda vill, den är hela tiden frivillig och kravlös. Vi hjälper till med ett bra avslut om det skulle behövas. Om du vill kan du få en ny kontakt.

Vad gör man när man träffas?
Ramarna för att mötas genom en matchning inom språkvän och vägvisare är detsamma men innehållet i kontakterna varierar. En del träffas för att umgås och prata. Andra hittar på saker att göra tillsammans, kanske utifrån gemensamma eller nya intressen. Det är ni som bestämmer, tillsammans. Det viktiga är att se varandra och ha roligt ihop.

Kan jag anmäla mig nu men matchas senare?
Ja, om du inte kan gå in i en matchning nu, till exempel på grund av en längre utlandsresa, kan du ändå anmäla dig men matchas senare när det passar bättre.

Varför har jag inte blivit matchad?
Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader. Hur lång tid beror på flera saker. Det är mycket som ska stämma överens. Det kan till exempel bli långa väntetider om:
•    vi inte har någon av samma kön att matcha dig med
•    vi inte har någon på den/de orter du önskat att matcha dig med
•    vi inte har deltagare med samma önskemål som dina
•    eller när vi har väldigt många som anmäler sig till verksamheten

Måste jag kunna svenska för för att träffa en språkvän och vägvisare?
Ja du måste kunna lite svenska för att anmäla dig. För att kontakten ska fungera är det viktigt att ni förstår varandra och kan göra er förstådda.

Vem matchas med vem?
Ingen matchning är den andra lik. Men generellt är det beröringspunkter mellan er, mellan era önskemål, erfarenheter och intressen som styr vem som sammanförs med vem.

Matchar ni olika kön med varandra?
Nej, vi matchar med samma kön om det är en individuell kontakt mellan två personer (kvinna-kvinna, man-man). Vid familje- eller gruppmatchningar däremot spelar könet ingen roll.