Jag vill erbjuda praktik/jobb

Du som är företagare i vårt lokala näringsliv har en viktig roll för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Etableringskoordinatorerna vid Inflyttarservice kan hjälpa till att matcha rätt person med rätt företag och just era behov. De personer som är aktuella för praktik har grundläggande svenska och behöver komma ut i näringslivet för att komma vidare i sin språkutveckling. Praktiken är lika mycket en möjlighet för ert företag att knyta till er kompetent personal inför framtiden. Det finns även individer som har kommit längre i sin språkliga utveckling och som är redo för ett arbete. Här kan vi också hjälpa till att matcha rätt individ till rätt arbetsplats, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Har du en praktikplats eller ett arbetet att erbjuda en nyanländ? Kontakta Hanna Moback, se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.