God man

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. Det är överförmyndarnämndens uppgift att utse en god man för barnet. Gode mannens uppgift är att se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

En god man ska till exempel hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd). Den gode mannen ska även se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet.

Ditt uppdrag som god man utgör en viktig insats för såväl samhället som för barnet.

pdf Intresseanmälan god man (214 KB)

pdf Att vara god man till ensamkommande barn och ungdomar (1.77 MB)