För dig som är frivillig

Frivilliga krafter spelar en mycket viktig roll i mottagandet och välkomnandet av både asylsökande och nyanlända i Åre kommun. Här har vi samlat matnyttig information för dig som är volontär.

Material för kunskapspåfyllnad

Frågor och svar

Som volontär kanske det finns en del frågor. Nedan finns vanliga frågor som vi får. Saknar du någon fråga? Kontakta oss, se kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Får asylsökande arbeta?

Asylsökande har i vissa fall rätt att arbeta. För att ha rätt att arbeta måste personen ha fått ett bevis om att han eller hon är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Läs mer om arbete under asyltiden på Migrationsverkets webbplats.

Vad händer när en asylsökande får uppehållstillstånd?

  • När en individ har fått beviljats uppehållstillstånd är det många praktiska saker som behöver ordnas för att livet i det svenska samhället ska fungera smidigt.
  • De ska skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att påbörja sin etableringsperiod. Några veckor efter det så betalas etableringsersättning ut. På Arbetsförmedlingen kan de även anmäla sig till SFI.
  • De ska ansöka om personnummer på ett av Skatteverkets servicekontor.
  • När individen fått personnummer är det bra att ansöka om ID-kort. Det görs också på ett av Skatteverkets servicekontor.
  • När individen fått personnummer är det bra att öppna bankkonto. Eventuella utbetalningar från Försäkringskassan görs via Swedbank. Väljer man annan bank – prata med Swedbank så att en överföring görs från Swedbank till aktuell bank.

Hur fungerar det med bostad när man fått uppehållstillstånd?
Om personen har bott i ett eget boende, skrivs personen ut från Migrationsverket 30 dagar efter den dag då personen fick sitt beslut om uppehållstillstånd. Då upphör dagersättningen från Migrationsverket.
 
Om personen bott i ett av Migrationsverkets boende och inte kan ordna bostad själv, kommer Migrationverket att hjälpa till att hitta ett med boende, i någon kommun i Sverige. Personen kan också ordna bostad själv.

Välkommen till Öppen mottagning hos Inflyttarservice i Järpen tisdagar och torsdagar kl. 13-17.
Här bjuds man in  till Välkomstträff med information om den service och hjälp Inflyttarservice i Åre kommun kan erbjuda - grundläggande information om att leva och bo i Sverige. På Öppen mottagning kan man få stöd med att t ex betala räkningar, kontakta myndigheter, få brev och handlingar förklarade. Vi har vägledare på plats som språkstöd på arabiska, somaliska och tigrinja.