Föreläsningar om integrationsfrågor

Behöver du råd och stöd i ert arbete i integrationsfrågor? Vi på integrationsenheten i Åre kommun har sakkunskap och mångårig erfarenhet av arbete med integrationsfrågor.

Vi kan föreläsa för skolklasser, föreningar, arbetsplatser och andra. Föreläsningar och diskussioner handlar om olika ämnen som berör integration. Vi kan också skräddarsy program efter era önskemål. På föreläsningarna berättar vi bland annat om hur Åre kommun tar emot nyanlända, om asylprocessen, om integration och hur vi kan leva tillsammans.

För information och bokning, kontakta Hanna Moback, kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakt.