Anmäl dig som frivillig

Vill du engagera dig i integrationsarbete för nyanlända? Du kan bli språkvän, arrangera aktiviteter för att människor ska mötas eller starta en studiecirkel. 

Genom att bygga broar mellan nyanlända och etablerade personer i Åre kommun 
skapas möten som leder till integration i praktiken. Det motverkar okunskap, fördomar
 och segregation i vårt samhälle.

 

Kontakta Hanna Moback (kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakt) så kan vi få en bild
av hur du vill engagera dig. Du bestämmer själv hur mycket tid du kan och vill avvara.