Trottoarpratare kan ställa till problem om framkomligheten försvåras för gående eller för dem som ska underhålla gator och gångbanor. Det krävs därför tillstånd för uppställning av trottoarpratare i Åre.
Tillståndet söks hos polisen, som utifrån kommunens villkor och efter samråd tekniska avdelningen, fattar beslut.
Där kommunen inte är markägare ska även berörd markägare ge tillstånd. Polisen ger inte tillstånd om kommunen avstyrker ansökan. Kontakta därför kommunen på 0647-161 00 och Tekniska avdelningen, för samråd innan du skickar in ansökan till Polisen. Ansökan avser "användande av offentlig plats" och sker via en blankett som finns att hämta från polisens hemida.

Kommunen tar en handläggningsavgift på 1 000 kr. Ansökan hos Polismyndigheten kostar 700 kr.

Regler för trottoarpratare 

icon Regler för trottoarpratare (580.7 kB)