Två människor vid sjö

Åre kommuns del av Storsjöbygden består av vackra landskap mellan fjäll och sjö. Nära vattnet breder den bördiga odlingsbygden ut sig och i sydväst ligger Bydalsfjällen, med skidbackar och fiskevatten i Dammåns dalgång.

Längs Storsjön hittar du byar som Månsåsen, Vällviken, Gärdsta – och Hallen som är en naturlig servicepunkt. Mattmartrakten utmärker sig för sitt högt belägna odlingslandskap med vackra vyer över Bydalsfjällen och har ett strategiskt läge där väg 321 möter E14. I dessa bygder är det de gröna näringarna, förädling av skogsråvara, tillverkningsindustri och besöksnäringen som dominerar. 

I Åre kommuns södra del ligger Vällvikens bondgård, med utsikt över både Storsjön och fjällen. Här driver Nina Bixo Jacobsson sedan 25 år ett stort jord- och skogsbruk tillsammans med maken Mats. De har fyra barn som alla på olika sätt är delaktiga i allt som händer på gården. Basen utgörs av de 160 mjölkkorna, som under senare år utökats med både grisar och får.

 

– För oss är det naturligt att kunna vara så självförsörjande som möjligt. Det gäller såväl köttproduktion och foder till djuren som jakt, fiske eller att plocka bär och svamp, berättar Nina. Det är också självklart att vi engagerar oss i olika föreningar som berör vår vardag där vi står och går. Att samverka med andra i bygden.

 

Att driva lantbruk blir en livsstil

Storsjöbygden är bördig och präglas av närheten till vattnet och ett bra klimat. Men antalen jord- och skogsbruk går mot att bli färre och större. För Nina, som liksom Mats, vuxit upp på en gård, var det inte självklart att satsa på det livet.

 

– Som 20-åring kändes det tungt och som en alltför stor uppoffring, så jag utbildade mig till miljöinspektör. Det blev en period i Stockholm sedan både i Bergs och Åre kommun. Men -94 bestämde vi oss för att arrendera min föräldragård. Sedan dess har vi byggt upp ett helt nytt gårdscentra på egen mark. Mats har hela tiden varit den verkliga motorn i företaget, medan jag jobbat deltid. Sedan två år tillbaka är även jag på gården fullt ut.

 

God djurhållning, godare smak

Vällvikens bondgård satsar på det närproducerade och levererar sina produkter till restauranger men har även en viss försäljning på gården. Här finns en mindre besättning av får, med ett 40-tal tackor. De ger lamm som man både säljer kött och skinn från. Sedan en tid tillbaka har gården även satsat på grisar under sommarperioden. Det började med en egen gris för husbehov, men intresset ökade och fler och fler ville ha.

 

– Det är svårt att hitta fläsk att köpa med rätt smak. När restaurangen Arctura, som köper lammkött av oss, testade vårt griskött undrade de om vi kunde leverera mer. Vi lyckades ordna alla delar som behövs, även lösa transporter av levande djur och kött som fungerar som vi vill. Nu köper vi in 100 kultingar på våren som är avvanda och som sedan får gå ute på markbete hela sommaren, med foder, vatten och tak. 

 

Satsar för framtiden

Att prioritera hållbarhet och kvalitet har hittills varit framgångsrikt. Under exempelvis VM i skidskytte 2019 serverades närproducerat och klimatsmart gris-, lamm- och nötkött från just Vällvikens bondgård. Nina berättar att de vill bli ännu mer självförsörjande och ha större kontroll på produktionen. Det gäller allt från solceller för elförsörjning till idéer på ett eget gårdsslakteri för att slippa djurtransporter och kunna ta ansvar för djuren hela vägen.

 

– Vi vill kunna producera mer av allt det vi behöver, erbjuda hög kvalitet på köttet och komma närmare våra kunder på den lokala marknaden. Vi tror på att göra nytta där vi är. Inte odla vad som helst utan det som har bra förutsättningar här. Gräs till exempel, som kan omvandlas av djur. Det ger oss öppna landskap med fåglar och insekter som behövs. Än så länge är vi konventionella, inte Kravmärkta. Vi kollar dock med jämna mellanrum. Vi använder en liten mängd konstgödning, men ingen besprutning på våra marker. Här märkte vi en tydlig skillnad vid torkan förra sommaren. Skörden gav lite mer och gjorde att vi klarade av att producera fodret för våra djur, avslutar Nina.