Utsikt Kallbygden

Kallbygden är stor till ytan och består av en blandning av vacker jordbruksbygd och orörda fjällområden.

Kallsjön ligger centralt och omgärdas av sluttande åker-, ängs- och skogsmarker. Bland de större byarna hittar du historiska gruvbyn Huså, Kall, Konäs och längre norrut Kallsedet och KolåsenHär finns en bred variation av företag och en levande kulturhistoria. Bygden har även gjort sig känd för sitt stora engagemang för den egna utvecklingen.

I Kallbygden finns en lång tradition av att samverka för att uppnå resultat och utvecklas. Linda Forss är uppvuxen i den andan. På sin morfars och sina mostrars lanthandel i Huså såg hon hur viktigt det är med mötesplatser i vardagen.

 

– Där skapas idéer, relationer och sociala nätverk, grunden för att bygga samhället. Med driftiga personer, kunskap och organisation får man saker att hända. Därför har mitt företag fått bära vidare vårt gamla lanthandelsnamn. 

 

Linda Forss utbildade sig till civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad. Efter sin examen var det Kallbygden och rötterna hit som lockade mest. Här fick hon sitt första jobb inom samhällsutveckling. Nu driver hon sitt eget konsult- och kulturföretag där hon driver flera projekt – både kommersiellt och ideellt – bland annat i Kallbygden.

 

– Jag är samhällsbyggare och min verksamhet är inriktad på att göra saker för att människor ska kunna mötas och göra skillnad för sin plats här i Kallbygden och i världen. Se vad som behövs, vara drivande, en länk för att tillföra kompetens och ledarskap – min egen eller andras.

 

Engagemang och kompetens

Kallbygden förknippas ofta med fantastisk natur och storslagna vyer. Här finns en bredd av företag och föreningar som erbjuder upplevelser och service för bofasta och besökare. Bygden har också gjort sig känd för sitt starka engagemang och drivkraft för den lokala utvecklingen. Här har de aktiva föreningarna tillsammans med sex byalag, genom sin paraplyorganisation Kallbygdens Intresseförening, investerat i och drivit igenom en rad projekt som gör bygden levande och attraktiv. För här är crowd funding inget nytt begrepp, snarare ett självklart kulturarv.

 

– Utan vår egen kompetens att hitta vägar och resurser för att utvecklas skulle vi inte ha en så levande kulturhistoria med Huså herrgård, flera små museer och båten Drottning Sophia. Det är också vi själva som drivit och hittat finansieringslösningar för bland annat bredbandsutbyggnad. Vi ser till att göra vår bygd till det vi vill att den ska vara, så att företagare kan bedriva verksamhet och människor flytta hit för att arbeta, bo och leva. Engagemang för äldreboendet är ett annat exempel på hur vi i bygden säkrar service och utveckling. Det ger trygghet för våra gamla och viktiga arbetstillfällen i bygden, förklarar Linda.

 

Förebild för andra

Linda beskriver Kallbygdens intresseförening som en bygdekoncern, som tillsammans äger och driver verksamheter. Men även underlättar för företag att etablera sig, exempelvis den lokala Icabutiken. 

 

– Genom att organisera oss, vara pålästa, kunniga och uthålliga har vi gjort även externa aktörer vågat gå in och satsa. Det här är en anda som vi är stolta över och som andra bygder kommer till oss för att lära sig av. Jag och andra har hållit både inspirationsföreläsningar och workshops om vår modell. Det är viljan att åstadkomma något tillsammans och det personliga engagemanget i stort och smått som är nyckeln. Det är vi bra på.