I Åre kommun finns drygt 1900 aktiva företag och fler än 800 arbetsställen som betalar ut lön till anställda.

Antalet nystartade företag i kommunen är mycket högt. Det ligger på samma nivå som i storstadsregionerna. 2018 nystartade 16,8 stycken företag per 1 000 invånare i Åre kommun. 3 470 jobb finns i kommunens småföretag. Det är 58 procent av samtliga jobb i kommunen och 80 procent av jobben i privata företag. Sammantaget är småföretagen den största arbetsgivaren i kommunen. 43 procent av skatteintäkterna kommer från småföretag och deras anställda vilket motsvarar 202 miljoner kronor. Det är mest i hela Sverige.

Möt Johan på House Be

Johan och hans familj flyttade från Stockholm till Åre för några år sedan. Nu jobbar Johan med programmering på ett av företagen på House Be.
Läs mer om House Be.

 

Åre kommuns serviceplan

Kommersiell, offentlig och ideell service har mycket stor betydelse för att skapa miljöer i hela Åre kommun där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt vistas som besökare. Det behövs en plan för att säkerställa tillgången till och utvecklingen av grundläggande service där människor bor och verkar. Därför har Åre kommun tagit fram en serviceplan.

pdf Serviceplan för Åre kommun (1.63 MB)

Åre kommuns bygder

Åre kommun består av sex bygder. Dessa är:

  1. Kallbygden
  2. Västra bygden-Storlien
  3. Åre-Duved
  4. Södra Årefjällen-Undersåker
  5. Järpen-Mörsil
  6. Västra Storsjöbyden

Klicka på kartan för att gör den större.

Följande orter är Åre kommuns serviceorter:

- Duved

- Åre

- Kall

- Undersåker

- Järpen

- Mörsil

- Hallen

Åre kommun har också pekat ut ett antal servicepunkter. Dessa är:


- Storlien
- Kallsedet
- Ottsjö
- Mattmar