Näringslivsenheten på Åre kommun arbetar aktivt för att skapa olika möjligheter att stötta företag i Åre kommun som är drabbade av effekterna av coronaviruset och covid-19.

Daglig kontakt med företag i olika branscher och bygder ger oss en nulägesbild som ligger till grund för de beslut kopplat till näringslivsutveckling som Åre kommun tar.  Den information vi får in från företagen ligger också till grund för hur vi påverkar exempelvis Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket samt andra aktörer så att dessa i sin tur tar beslut om relevanta åtgärder.

Vi får många frågor om var man som företagare kan hitta mer information. Här nedan kommer våra bästa tips.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige.

Så påverkar den nya lagen dig som företagare:

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen.

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation som många har följt, men nu blir det skarpa regler som kan tillsynas.

Reglerna bygger i stora delar på de allmänna råd som tidigare gällt och blir ett ytterligare komplement till de befintliga regler och restriktioner som gäller under pandemin.

I köpcentrum, varuhus och gallerior gäller maxantalet för alla butiker men inte för verksamheten totalt sett. Här blir verksamhetsutövaren skyldig att ta bort eller spärra av inredning som gör att människor uppehåller sig i lokalerna.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram en nationell tillsynsvägledning som stöd i det arbetet. Tillsynsvägledningen kommer att publiceras på myndighetens webbplats och uppdateras allt eftersom nya frågeställningar tillkommer.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska:

  • Begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.
  • Begränsa antalet deltagare i en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall till högst 20 deltagare.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Läs mer på följande webbplatser:

Åre kommuns näringslivsenhet

Ta gärna kontakt med oss på näringslivsenheten om du har frågor som vi kan hjälpa dig  som företagare med. Näringslivsenhetens kontaktuppgifter hittar du här.

Verksamt.se

På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. www.verksamt.se/coronavirus uppdateras dagligen. 

Tillsammans bromsar vi smittan - så kan du anpassa din verksamhet

Vi myndigheter vet att du som företagare tar ett stort ansvar för att minska spridningen av coronaviruset. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tipsar om en checklista, exempel och material som gör det enklare att anpassa din verksamhet. Läs mer här.

Nationell företagsakut

Region Jönköping tillsammans med Tillväxtverket erbjuder en nationell företagsakut dit företag kan vända sig. Ring 010-241 13 00 eller besök hemsidan för nationella företagsakuten. På hemsidan finns "frågor och svar" som bland annat berör frågor om utländska säsongsarbetare och om du som företagare kan ta in personal som är korttidspermitterad om någon ur den kvarvarande personalstyrkan blir sjuk.

Tidigare publicerad information

Åre kommuns miljöavdelning bedriver tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det innebär att avdelningen är den myndighet som bedömer om verksamheter vidtagit och vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra smittspridning av covid-19 på serveringsställen.

 

Som tillsynsmyndighet ska miljöavdelningen även finnas till för rådgivning. Rådgivningen är av allmän karaktär och innebär att vi kan hjälpa verksamheterna att tolka och förstå lagstiftningen samt bolla verksamheternas idéer. Rådgivningen innebär inte ett godkännande av en verksamhets förebyggande åtgärder. Om trängsel väl uppstår är det fortfarande verksamhetens ansvar och skyldighet att vidta åtgärder.

 

Läs mer om rådgivningen här

Om du för tillfället har drabbats av stopp i produktionen eller i försäljningen kan kompetensutveckling vara ett sätt för att förbereda innan företaget kommer igång igen. På verksamt.se finns en lista med utbildningar för antingen dig eller dina anställda. Läs mer här.

Alla måste hjälpas åt att minska risken för smitta av covid-19. Därför gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Den som driver restaurang eller annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i eller i anslutning till sina lokaler. Ansvaret för tillsynen av trängsel på serveringar ligger på Åre kommuns miljöavdelning. På nedanstående sida kan du läsa mer om de nya reglerna:

 

Regler om trängsel på serveringar

Livsmedelskontroll är en samhällsviktig verksamhet i samband med kris och Åre kommuns miljöavdelning kommer fortsatt att bedriva livsmedelskontroll men till viss del på alternativa sätt. Kontrollen ska fortfarande vara fokuserad på att granska efterlevnad av lagstiftningen.


Miljöavdelningen kan komma att genomföra:
• Skrivbordskontroll på distans, så som granskning av menyer och viss märkning, e-handel, uppföljande av avvikelser, granskning av rutiner med mera.
• Inbokade kontroller där vi kommer överens om en dag och tid för en kontroll på plats.
• Oanmälda kontroller där vi dyker upp och gör en riskbaserad kontroll på plats och följer upp eventuella avvikelser. Om en verksamhet inte vill ta emot besök och det inte finns en misstanke om risk för fusk eller bristande hantering så kommer vi att respektera det och planera in en kontroll tillsammans.

 

Livsmedelsverket har uppmanat kontrollmyndigheterna att minska risken för smittspridning genom att inte kontrollera vissa kontrollobjekt så som äldreboenden, sjukhus eller andra verksamheter där det är sannolikt att personer i riskgrupper vistas.


Frågor hänvisas till:
Miljö- och hälsoskydd – Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Livsmedel – Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Räddningstjänsten – Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Enheten för alkohol och tobak – Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Regeringen har tagit fram ett förslag på omställningsstöd till företag som har tappat omsättning på grund av coronakrisen. Stödet innebär att du kan få stöd för dina fasta kostnader exklusive lönekostnader. Läs mer om vilka förutsättningar som gäller här. Alla detaljer är ännu inte klara, men regeringen arbetar för att stödet ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. 

 

Syftet med stödet är att stötta företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som säljer en större del av maten som hämtmat eller taxiverksamhet som ställer om till leveranser. Det kan också vara tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Tillväxtverket är ansvarig för insatsen och har samlat alla frågor och svar här.

Åre kommun har beslutat att verksamheter som betalar årlig avgift för tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, livsmedel och räddning faktureras som vanligt men med ett senare förfallodatum.

 

Fakturorna inom de gällande områdena kommer skickas med förfallodatum 2020-08-31. Orsaken är att många verksamheter drabbats ekonomiskt av de åtgärder som gjorts för att minska spridningen av

coronaviruset.

 

Beslutet gäller endast årlig tillsynsavgift inom:

 

miljöskydd
hälsoskydd
alkohol
tobak
e-cigaretter och påfyllningsbehållare
livsmedel
lagen om skydd mot olyckor

 

Beslutet gäller inte övriga områden till exempel bygglov, tillstånd för avlopp eller värmepump, registrering av livsmedelsverksamhet, alkoholtillstånd, försäljningstillstånd av tobak eller andra anmälningar, ansökningar eller tillsynsavgifter.

Har du och ditt företag hamnat i en förändrad situation i och med den pågående coronapandemin? Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen vill dela med sig av sina bästa tips här. I korthet är råden följande. Betala rätt energiskatt för din el, sänk inomhustemperaturen, sänk ventilationen, stäng av tappvarmvattnet och installera snålspolande munstycken och stäng av belysning och annan el som inte behövs.

Småföretagare drabbas extra hårt av coronakrisens effekter. Från en dag till en annan kan livet förändras i grunden. En pressad ekonomisk situation kan påverka den psykiska hälsan. Det är helt naturligt, även om du tidigare i livet aldrig haft sådana problem. Vaknar du mitt i natten och har svårt att somna om? Upplever du tryck över bröstet, att korttidsminnet påverkats eller att du är ovanligt arg och irriterad? Har du andra symptom som påverkar din vardag?

 

Är det akut?

 

Kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning, på telefonnummer 063-15 32 50. Det är öppet dygnet runt.
Ring 112 om du mår mycket dåligt eller om du har tankar eller planer på att ta ditt liv.

 

Läs mer här för att välja den hjälp som passar dig bäst.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19. Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

 

Arbetsgivare bör om möjligt se till att personal och besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  


Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra. 

 

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Ett alternativ är att genomföra mötena digitalt.

 

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet.

Regeringen föreslår att du som bedriver verksamhet inom kultur och idrott ska kunna söka stöd för inkomstbortfall på grund av det nya coronaviruset och covid-19. Det kan till exempel handla om stöd för inställda evenemang. Stödet ska gälla alla företagsformer och föreningar. Det totala stödpaketet är 1 miljard kronor, varav 500 miljoner kronor ska gå till kulturbranschen och 500 miljoner kronor till idrottsbranschen.

 

Läs mer i regeringens pressmeddelande.

 

Folkhälsomyndighetens test för riskbedömning av evenemang.

 

Ta gärna kontakt med oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

För mer information hänvisar vi till Livsmedelsverket.

Den 25 mars kom regeringen med ett antal förslag som främst berör småföretag. Här finns några av förslagen. 

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter 

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020. 

 

Läs mer om sänkta arbetsgivaravgifter på Regeringens webbplats 

 

Lånegaranti för drabbade små och medelstora företag 

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti.

  

Läs mer om lånegaranti på Regeringens webbplats 

 

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher 

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. 

Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.  

 

Läs mer om tillfällig rabatt för hyreskostnader på Regerings webbplats 

 

Anstånd med skatteinbetalning 

Regeringen har föreslagit att utvidga det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar.  

 

Läs mer om anstånd med skatteinbetalning på Regeringens webbplats 

 

Möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019 

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av coronaviruset och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster. 

 

Läs mer om möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt på Regeringens webbplats 

 

Undantag från regeln om vilande företag 

Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020. 

 

Korttidsarbete 

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. 

 

Läs mer på om korttidsarbete hos Tillväxtverket 

 

Läs tidigare beslut och information om förslag för att hantera effekterna av coronaviruset covid-19 här. 

Näringslivsenheten arbetar aktivt för att hitta olika möjligheter att stötta företagen i Åre kommun som är drabbade av effekterna av coronaviruset och covid-19. Genom daglig kontakt med företag i olika branscher och bygder skapar vi en nulägesbild över hur effekterna ser ut.

 

Nulägesbilden ligger till grund för de beslut som Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen tar,  kopplat till näringslivsutveckling. Den information vi får in från företagen ligger också till grund för hur vi kan påverka exempelvis Region Jämtland Härjedalen och Tillväxtverket så att dessa aktörer tar beslut om relevanta åtgärder.

 

Ta gärna kontakt med oss om du har förslag på åtgärder. Näringslivsenhetens kontaktuppgifter hittar du här. 

verksamt.se finns information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

 

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns information och e-tjänster för dig som driver, ska starta eller utveckla ditt företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter.

 

Tillväxtverket ansvarar för informationen på verksamt.se där inget annat anges.

I dokumentet nedan hittar du städrutiner framtagna av Region Jämtland Härjedalen med anledning av coronaviruset covid-19.

 

pdf Städning efter sjukdomsfall covid-19 i samhället (67 KB)