Strategi för näringslivsutveckling 2015-2020 beskriver Åre kommuns övergripande mål för näringslivsutveckling samt tydliggör vilka områden och åtgärder som är betydelsefulla för den kommunala organisationen att prioritera för att stärka företagandet och skapa bättre förutsättningar för näringslivsutveckling i Åre kommun

 
Strategin ska fungera som ett inriktningsdokument i kommunens arbete med näringslivsutveckling och företagsklimatfrågor och ge vägledning och stöd i beslut.